Aktiviteter

“Frihed betyder ansvar.” Det er derfor de fleste mennesker frygter den!”​​

Intern arbejdstræning:

Vi tilbyder på No Name en arbejdstræning, hvor de unge får en indføring i hvordan et fremtidig arbejdsliv vil komme til, at foregå i en arbejdsproces med mødetider, pauser, behandling af værktøj, strukturering af opgaver, træthed, motivation og evaluering af det færdige produkt. Samtidig skal der fokuseres på, hvilke områder der tiltrækker den unge med henblik på træning til evt. senere læreplads, praktikplads, uddannelse mv.

De unge trænes i ’skal – kan – lyst’ -opgaver, herved afdækkes den unges ressourcer og kompetencer, så vi bedst muligt kan guide og hjælpe den unge til at kunne mestre selvstændige projekter. Den ansatte på No Name er under intern arbejdstræning styrende og tydelig i arbejdsopgaverne, hvor arbejdsopgaverne udføres sammen med den unge, som værende det fælles tredje.

Interne projekter

Når den unge er klar til selvstændige projekter, da tilrettelægges individuelle projekter, hvor den unge er ansvarlig for planlægning og udførelse. Den unge planlægger og udfører projektet selvstændigt, med en ansat som vejleder. Typisk vil den voksne være en, der med sin baggrund og uddannelse har ekspertise til at guide den unge på et højt håndværksmæssigt fagligt niveau.

Ekstern praktik

På No Name har vi et tæt samarbejde med virksomheder i lokalområdet, som vi benytter til eksternt praktikophold for vores unge. Typisk er praktikforløbene planlagt over en til to uger. No Name er i praktikperioden løbende i kontakt med praktikstedet.​

Se billeder fra No Name

Kontakt os i dag

Er du interesseret i at vide mere om os, så er du altid velkommen til at kontakte os på mail noname@post-noname.dk eller på telefon 98 33 77 78 / 30 80 64 87.