​Almen dannelse

​”Dannelse er processen hvorigennem et menneske erhverver sig et kulturelt bestemt indhold af viden, færdigheder og holdninger”

Vi ønsker på No Name, at være medvirkende til, at den unge udvikler sig til et dannet og selvstændigt menneske. Det gør vi bl.a. ved Almindelig Daglig Læring (ADL).

Daglige pligter:

Den unge skal indgå i en turnus på No Name, hvor daglige pligter som rengøring, madlavning og daglig oprydning udføres. Herigennem vil vi ruste dem til en hverdag på egen hånd, så de har indsigt, viden og færdigheder, der gør dem i stand til at stå på egne ben, når de flytter fra No Name. Den unge skal dagligt holde orden på eget værelse, ordne vasketøj samt hjælpe til i fællesskabet.

Dagligt ansvar for dyr:

På No Name har vi flere forskellige bondegårdsdyr, heriblandt heste, grise, får, høns, kaniner mm. Alle dyrene kræver daglig pleje, nærvær og omsorg. Dette ansvar træner vi, at den unge tager del i. Vi lægger vægt på, at den unge udviser respektfuld adfærd i sin omgang med dyrene. Vi oplever, at den unge kan opnå en tilknytning til dyret og dermed mærke, at det betyder noget i relationen til et andet væsen. Vi viser også gennem vores dyrehold, at livet har en cyklus samt giver den unge indsigt i fødekæden og konceptet “fra jord til bord”.

Daglig omtanke for hjemmet:

Vi bruger tid på at skabe omtanke om hjemmet/No Name. Vi ønsker, at de unge føler ejerskab ift. deres hjem, da de hermed vil se værdien i at passe på stedets ejendele, at behandle tingene på en ordentlig måde og at vi sammen værner om vores sted.

Daglige nyheder:

Vi vægter, at de unge holdes orienteret og har indblik i nyheder fra ind- og udland. Det gør vi ved at have to daglige aviser til rådighed for de unge, en lokal avis og en landsdækkende avis. Vi abonnerer også på månedsbladet ’Historie’. Desuden ser vi nyheder på DR1 hver aften i fællesskabet, hvor vi efterfølgende uddyber indholdet og eventuelle tvivlsspørgsmål de unge måtte have.

Se billeder fra No Name

Kontakt os i dag

Er du interesseret i at vide mere om os, så er du altid velkommen til at kontakte os på mail noname@post-noname.dk eller på telefon 98 33 77 78
/ 30 80 64 87.