Behandlingsfasen

“Jo mere tryg du kan gøre en situation, jo større kan du gøre udfordringen”

Med udgangspunkt i den unges handleplan, og eventuelle observationer fra pædagogisk/psykologisk observationsfasen, tilrettelægges en individuel behandlingsplan for den unge.

Løbende evaluerer vi de unges fokuspunkter, vi afholder statusmøde for hver enkelt ung på No Name hver 6. måned. Inden mødet vil anbringende myndighed samt forældre modtage statusrapport fra opholds delen og No Names interne skole.

Rapporten indeholder bl.a.:

  • Udvikling set i forhold til handleplan fra anbringende myndighed
  • Fokuspunkter, standpunkt og nærmeste udviklingstrin
  • Adfærd og handlemønstre
  • ADL
  • Relationer til andre unge, forældre og personale på No Name
  • Sociale færdigheder
  • Praktiske færdigheder
  • Skolemæssige færdigheder
  • Motorisk udviklingsniveau
  • Nye fokuspunkter og videre behandlingsplan

Vi arbejder med en tydeliggørelse af fokuspunkter overfor den unge. Det gør vi ved, at kontaktpædagogen har tæt kontakt til den unge og involverer den unge i indhold, metode og mål med fokuspunkterne. Derfor afholdes der jævnligt samtaler mellem den unge og kontaktpædagogen. Vi bestræber os på, at samtaler foregår i uformelle rammer, eksempelvis på vores store udeareal, en køretur i bil, eller i en aktivitet hvor det fælles tredje opstår. Den unge bliver involveret i fokuspunkterne og laver sammen med sin kontaktpædagog en plan for, hvordan de behandlingsmæssige mål opnås. For at kunne følge udviklingen for den unge, evalueres der månedligt mellem ung, kontaktpædagogen og koordinatoren. Det skal altid være tydeligt for den unge, pædagogen og resten af personalet, hvad der er målet for behandlingen for hver enkelt ung. Til evaluering af de unges fokuspunkter anvender vi metoden “kan-på vej-har svært ved”.

De unge har deres fokuspunkter synligt på eget værelse, så det er tydeligt, hvad der arbejdes med. For at synliggøre fokuspunkterne i den daglige praksis, overleveres liste med de unges fokuspunkter fra den aftrædende pædagog til den pædagog der møder ind. Dette gøres for at skabe en bevisliggørelse af fokuspunkterne og deres vigtighed.

Se billeder fra No Name

Kontakt os i dag

Er du interesseret i at vide mere om os, så er du altid velkommen til at kontakte os på mail noname@post-noname.dk eller på telefon 98 33 77 78 / 30 80 64 87.