Den akutte fase

Døgnet rundt, akut, vi henter

No Names akutte tilbud har til formål at tilbyde anbringende myndighed et hurtigt døgnophold for unge der i en periode har brug for en tænkepause, ro og stabilitet. Tilbuddet kan også bruges til afrusning af unge. No Name modtager unge akut på alle tider af døgnet.

No Name vil ved akutte anbringelser, afstemme med anbringende myndighed hvad, formålet og formen med opholdet er. I denne akutte fase har No Name tæt kontakt med anbringende myndighed for at evaluere forløbet.

Forløbet i den akutte fase tilrettelægges individuelt for den unge. Der er mulighed for, at vi kan tilbyde et ophold uden for No Names matrikel, da vi har 2 indslusningstilbud i nærheden af No Name. 

 Den unge har en fast voksen tilknyttet i perioden, hermed oplever den unge en tryghed for at kunne bruge den samme voksne. Det er vigtigt i denne periode, at de unge får følelsen af, at personalet er robust, troværdigt og rummeligt. 

Den unge får i denne periode mulighed for at slappe af, samtidig med at den struktur som kendetegner No Name, indarbejdes hos den unge.

Se billeder fra No Name

Kontakt os i dag

Er du interesseret i at vide mere om os, så er du altid velkommen til at kontakte os på mail noname@post-noname.dk eller på telefon 98 33 77 78 / 30 80 64 87.