Den akutte fase

Døgnet rundt, akut, vi henter

No Names akutte tilbud har til formål at tilbyde anbringende myndighed et døgnophold for unge der i en periode har brug for en tænkepause, ro og stabilitet. Tilbuddet kan også bruges til afrusning af unge. No Name modtager unge akut på alle tider af døgnet.

No Name vil ved akutte anbringelser, afstemme med anbringende myndighed hvad, formålet og formen med opholdet er. I denne akutte fase har No Name tæt kontakt med anbringende myndighed for at evaluere forløbet.

Forløbet i den akutte fase tilrettelægges individuelt for den unge. Der er mulighed for, at vi kan tilbyde et ophold uden for No Names matrikel. Dette kan være på ture til Sverige og Norge, et sommerhus mm.

Den unge har ikke adgang til internet og mobiltelefon i denne fase. Den unge kan bruge No Names telefon. Den unge har en fast voksen tilknyttet i perioden, hermed opleve den unge en tryghed for, at kunne bruge den samme voksne. Det er vigtigt i denne periode, at de unge får følelsen af, at personalet er robust, troværdigt og rummeligt. De holder hvad de lover og går hele vejen.

Se billeder fra No Name

Kontakt os i dag

Er du interesseret i at vide mere om os, så er du altid velkommen til at kontakte os på mail noname@post-noname.dk eller på telefon 98 33 77 78 / 30 80 64 87.