Det fælles tredje

“I fordybelse, ligeværdighed og samspillet mellem aktører opstår det udefinerbare og unikke rum for personlig udvikling og styrkelse af relationer”

​Vi arbejder i vores pædagogik med “det fælles tredje”, hvor den unge og den voksne i fællesskab løfter og løser en given opgave. Det kan være kreative aktiviteter, fysisk aktiviteter, gåtur etc. Det fælles tredje opstår, i samspillet mellem mindst to aktører og aktiviteten binder deltagerne sammen.

Vi vil gennem arbejdet med det fælles tredje give den unge en oplevelse af, at vi er fælles om opgaven, herved opnår den ligeværdige relation.

Vi oplever, at det fælles tredje kan give mulighed for, at relationen mellem pædagog og den unge forstærkes i fordybelsen af den givne aktivitet.

Det fælles tredje er en del af vores behandlingsmetode, da vi gennem aktiviteten kan synliggøre for den unge, hvordan man begår sig i relationen eller fællesskabet.

Vi oplever, at vi ved at skabe en ligeværdig arbejdsrelation opnår muligheden for en kommunikation med den unge, som er helt unik. Samtaler med de unge fungerer rigtig godt, når vi arbejder “side by side”.

No Name er placeret i en stor fysisk ramme, hvor vi råder over marker og skov, turistområder, et antal husdyr og heste. Disse fysiske rammer udgør en del af vores pædagogik, idet de store naturområder giver mange aktiverings- og udviklingsmuligheder for de unge.

Vi vil gennem den daglige praksis forsøge at videregive vores menneskesyn til de unge om bl.a. at udvikle sig, være pligtopfyldende, omsorgsfulde og bidrage med noget til fællesskabet.

Vi kan se, at nogle unge oplever en ro og fordybelse i en opgave der gør, at de kan tale med den voksne i vide rammer og det fælles tredje som omdrejningspunkt.​

Det fælles tredje

Kontakt os i dag

Er du interesseret i at vide mere om os, så er du altid velkommen til at kontakte os på mail noname@post-noname.dk eller på telefon 98 33 77 7830 80 64 87.