Dykning

“Erstat frygten for det ukendte, med nysgerrighed”

Vores dykkerkursus foregår i PADI regi, som er verdens største dykkerforbud, der undervises altid af en certificeret PADI instruktør. Padi Open Water kurset, som den unge kan erhverve sig, er med til at åbne for nye oplevelser og udfordringer.

Vores målgruppe har ofte svært ved at blive undervist i grupper, de kan have generelle store indlæringsvanskeligheder, er impulsstyret, har koncentrationsbesvær og kan være opgivende i situationer.

Derfor er dykkerkurset varighed tilpasset den enkeltes elev.

Målet for den unge er:

 • At erhverve sig en teoretisk og praktisk viden om dykning
 • At lærer dykkerfærdigheder i confined water (svømmehal)
 • At demonstrerer sine lærte færdigheder i åbent vand (havet)
 • At bestå en teoretisk eksamen
 • At blive certificeret som PADI Open Water Diver

Læring for den unge:

 • Få en realistisk oplevelse af egne psykiske, fysiske og sociale kompetencer
 • Få mulighed for, at overskride grænser og derved flytte nogle af sine grænser
 • Sætte sig et mål og opleve en glæde og stolthed ved at nå målet
 • Lære at tage ansvar for sig selv og andre
 • Føle sig en del af et team
 • Få følelsen at være afhængig af en anden (man dykker altid med en makker)
 • Få selvværd/selvtillid via “aha” oplevelser
 • Lære at modtage undervisning sammen med andre
 • Erhverve sig vand færdigheder og blive mere selvsikker
 • Styrke sin selvbeherskelse
 • Få selvværd/selvtillid via “aha” oplevelser
 • Lære at modtage undervisning sammen med andre
 • Erhverve sig vandfærdigheder og blive mere selvsikker
 • Styrke sin selvbeherskelse

Dykning

Kontakt os i dag

Er du interesseret i at vide mere om os, så er du altid velkommen til at kontakte os på mail noname@post-noname.dk eller på telefon 98 33 77 78 / 30 80 64 87.