Faldskærm

“Det er i faldet, du får dine vinger”

Det er som udgangspunkt obligatorisk på No Name at vores unge og voksne springer faldskærm. Tandemspring for unge under 16 år. Typisk starter alle med et tandemspring, hvorefter unge over 16 år tilbydes solokursus.

Målet for den unge er:

 • At erhverve sig en teoretisk og praktisk viden om faldskærmsudspring.
 • At lære faldskærms færdigheder i bærende skærm med tilhørende sikkerhed.
 • At lære faldskærms færdigheder i frit fald med tilhørende sikkerhed.
 • At lære færdigheder/ materialekendskab således, at de kan pakke en faldskærm.
 • At blive certificeret til C-certifikat niveau under Dansk Faldskærms Union.
 • At blive certificeret med pakkecertifikat af Dansk Faldskærms Union.

Vores faldskærmskursus foregår i Dansk Faldskærms Union regi, som er et landsdækkende forbund under Dansk Idræts Forbund godkendt af Trafikstyrelsen (Statens Luftfartsvæsen) og åbner mulighed for spring-aktivitet over hele Danmark og på de fleste udenlandske spring pladser. Der undervises altid af en certificeret DFU faldskærmsinstruktør, som er pædagog eller nøje udvalgte med pædagoger som støtter undervisere.

Faldskærmskurset og efterfølgende certifikat, som de unge kan erhverve sig, er med til at åbne for nye oplevelser og udfordringer.

Læring for den unge:

 • At få en realistisk oplevelse af egne psykiske, fysiske og sociale kompetencer.
 • At få mulighed for at overskride egne grænser.
 • At sætte sig et mål og opleve en glæde og stolthed ved at nå målet.
 • At lære at tage ansvar for sig selv og andre i et sikkerheds betonet miljø.
 • At føle sig som en del af et team.
 • At få følelsen af at være afhængig af en anden person (instruktører).
 • At få selvværd/selvtillid via “aha” oplevelser.
 • At lære at modtage undervisning sammen med andre.
 • At erhverve sig fysiske og psykologiske færdigheder og derigennem blive mere selvsikker.
 • At styrke sin selvbeherskelse.​

Faldskærm

Kontakt os i dag

Er du interesseret i at vide mere om os, så er du altid velkommen til at kontakte os på mail noname@post-noname.dk eller på telefon 98 33 77 78 / 30 80 64 87.