Forældre

“I fællesskab skaber vi rammen og strategien for positiv udvikling”

Hvornår hjem, hvornår besøg, højtider, ringetider, til forældrene (folder) skrives direkte til forældrene. På No Name ønsker vi at skabe et godt samarbejde med den unges forældre. Vi tror på, at vi ved at sætte mål og rammer for den unge i fællesskab, kan støtte den unge bedst muligt i en positiv udvikling.

Vi har fokus på, at hjemmeweekender bruges til at styrke relationen mellem unge og forældrene. Derfor er det primære formål med hjemmeweekender, at de tilbringes sammen med familien.

På No Name afholdes løbende møder omkring den unge:

Indskrivningsmøde umiddelbart efter ankomst på No Name. På dette møde deltager sagsbehandler, No Name, forældre og den unge. Her aftales fælles retningslinjer for samarbejdet mellem No Name og forældre. Her oplyses bl.a. om No Names husregler, rammer og struktur. Desuden aftales hjemmeweekender, besøg og den unges ringedage mm. Desuden fastsættes dato for opfølgnings- og statusmøder.

Tre måneders opfølgnings-/statusmøde. På dette møde deltager sagsbehandler, No Name, forældre og den unge. Inden mødet har alle parter modtaget en rapport med observationer på den unge. Denne gennemgås og fokuspunkter fremlægges i forhold til handleplanen for at sikre det videre behandlingsarbejde.

Dannelse kryds er en stor del af vores arbejde på No Name. Vi vægter at give de unge redskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at begå sig i sociale relationer på en fornuftig måde. Derfor vægter vi undervisning, viden, læring og færdigheder, som gør dem i stand til at danne selvstændige holdninger og meninger. Vi underviser på flere plan samt med mange forskellige metoder.

Hver 6. mdr. afholdes opfølgnings-/statusmøder, ved dette møde deltager sagsbehandler, No Name, forældre, skole og den unge. Inden mødet har alle parter modtaget statusrapport fra No Name og skolen. Rapporterne gennemgås og der ligges strategi for det videre behandlingsarbejde.

Desuden har den unges kontaktpædagoger løbende kontakt med forældre, hvor vi informerer om den unges udvikling, hjemmeweekender mm. Kontakten tilpasses individuelt og kan i perioder være mere eller mindre. Vi vil opbygge en åben, respektfuld og positiv dialog med den unges hjem. Det er sådan vi sammen udvikler den unge bedst muligt.

Den første hjemmeweekend er seks uger efter anbringelsen. Første gang den unge skal hjem efter ankomsten til No Name, kører kontaktpædagogen den unge hjem. Efterfølgende trænes den unge til at benytte sig af offentlig transport, med støtte fra No Name til rejseplan, køb af billet, transport til bus/tog mm.

No Name står altid til rådighed også i hjemmeweekender, hvis der opstår udfordringer. Det kan være, at den unge eller forældre har brug for kontakt til No Name, afhentning af en ung hjemme eller lignende.

Udgangspunktet for hjemmeweekenderne er, at den unge kommer hjem hver tredje weekend. Vi tilpasser dette individuelt efter den unges og familiens aktuelle trivsel.​

Se billeder fra No Name

Kontakt os i dag

Er du interesseret i at vide mere om os, så er du altid velkommen til at kontakte os på mail noname@post-noname.dk eller på telefon 98 33 77 78 / 30 80 64 87.