Kognitiv adfærdsterapi

​Kognitiv adfærdsterapi til behandling af de unge

På No Name er målet, at den unge ikke blot adfærdsmæssigt lærer at begå sig med andre mennesker. Målet er, at den unge selv forstår, hvorfor netop en bestemt adfærd er hensigtsmæssig. Derfor er det vigtigt, at ”bolden” kommer over på den unges banehalvdel”. ​Vi er beliggende i Bælum, men har unge fra mange andre områder, bl.a. Randers og Aalborg.

​Hvad er kognitiv adfærdsterapi?

Kognitiv adfærdsterapi udspringer af den behavioristiske psykologi. Behaviorismen forsøger igennem konsekvenser at adfærdsregulere den unge. Den kognitive terapi adskiller sig ved, at det ikke blot er pædagogens eller handlingens konsekvenser, der former den unge.

I stedet forsøger man at give den unge indsigt i de tanker og følelser, der går forud for adfærden. Dette er hovedtanken i den kognitive psykologiske anden bølge beskrevet af Ellis og Beck (Arendt & Rosenberg, 2012).

​På No Name har vi positive erfaringer med at benytte en kognitiv adfærdsterapeutisk tilgang. Derudover er der forskningsmæssig belæg (BUP – referenceprogrammet-ADHD, 2008 og Miranda, Presentación & Soriano, 2002) for, at en tilgang med kognitiv adfærdsterapi har en positiv effekt på netop de problemstillinger og unge, vi møder på No Name.

På No Name har vi erfaret, at mange anbragte unge ved ankomsten har behov for at udvikle en hensigtsmæssig social adfærd. Her har konsekvens ofte vist sig brugbar. I takt med at den unge falder til på No Name, bliver der i stigende grad overskud til at arbejde med kognitiv adfærdsterapi anden bølge.

Her vægter vi, at den unge og pædagogen går i dialog. Dialogen skal forsøge at få den unge til at reflektere over sin tilgang til omgivelserne. Dette gøres blandt andet ved at benytte forskellige kognitive skemaer, som udfyldes med pædagogen.

Når den unge får konkret overblik over tanker, følelser og handlinger, er der basis for at diskutere, hvordan den unge fremover kan handle i konkrete situationer.

”Giv en mand en fisk, og han har mad nok til hele dagen. Giv en mand en fiskestang og lær’ ham at fiske, og han har mad nok til hele livet”.

Vores oplevelser med den kognitive adfærdsterapeutiske tilgang

På No Name oplever vi, at de unge har udviklet forskellige strategier for at overkomme udfordringer med hjælp fra kognitiv adfærdsterapi.

Ofte har disse strategier en negativ indvirkning på dem selv og deres omgivelser. Hvis vi ændrer en enkelt adfærd kan det svare til at give den unge en ”fisk”. På No Name har vi dog ambitionen om, at den unge skal lære at ”fiske”.

Ved at give de unge kognitive redskaber kan den unge selv begynde at reflektere over egen adfærd. Denne refleksion kan de benytte på tværs af situationer på No Name. Samtidig er forventningen, at de har disse redskaber med sig efter deres tid på No Name. At bo på No Name handler derved om mere end blot en midlertidig læring – målet er livslang læring.

Miranda, A., Presentación, M. J. & Soriano, M. (2002) Effectiveness of a School-Based Multicomponent Pro-gram for the Treatment of Children with ADHD. Journal of Learning Disabilities. 35(6) 546-562.

Se billeder fra No Name

Kontakt os i dag

Er du interesseret i at vide mere om os, så er du altid velkommen til at kontakte os på mail noname@post-noname.dk eller på telefon 98 33 77 7830 80 64 87.