Konsekvens pædagogik

Konsekvens som pædagogisk grundlag

​”Vi mener på No Name, at gennem konsekvens, kan unge med personlige og sociale udfordringer via pædagogisk støtte opnå sociale kompetencer, som kan være med til, at forbedre den unges grundlag for at kunne klare sig i det moderne samfund”.

Hvad er konsekvenspædagogik?

Konsekvenspædagogik handler i teori og praksis om, hvordan deltagere i pædagogiske processer lærer at tage ansvar for konsekvenserne af deres handlinger. Vi tager udgangspunkt i Jens Bays teoretiske tilgang til konsekvenspædagogik, hvor målet er, at de unge på lang sigt har mulighed for at fravælge destruktive handlinger og til vælge de konstruktive.

Dette sker ved at skabe rammer og processer, der sætter den enkelte i stand til at overtage ansvaret for sin sociale tilværelse, og ikke kun sit individuelle liv. Dette skal også ses i kontekst til fællesskabets betydning og den måde vi vægter dette.

​Konsekvens praktiseres på No Name ved, at vi gør det tydeligt for den unge, at alle handlinger har en konsekvens. ​På No Name anvendes konsekvens som et styreredskab, hvor pædagogerne bevist anvender konsekvens for at give den unge læring og erfaringer, der ruster dem til at træffe de rigtige beslutninger.

​Konsekvens er aldrig sanktioner eller straf. Derfor arbejder vi aktivt med, at den unge skal tage den fulde konsekvens af egne handlinger, hvor vi på den måde viser, at den unge og dennes valg respekteres. Pædagogens rolle vil være at guide og synliggøre den unges valg og heri give den unge mulighed for læring og udvikling.​

Konsekvenser skal være tydelige for den unge

Konsekvensen af den unges handling skal være tydelig og klar for den unge og forklaret for dem på forhånd, så de ikke er i tvivl om, hvilke til- og fravalg de gør sig. Handling og konsekvens skal til alle tider hænge sammen, så den unge oplever et naturligt forløb i sine til- og fravalg samt konsekvensen af disse.

Den unge skal lære at tage ansvar for egne valg og handlinger, så andre ikke kan tillægges skylden for den unges handlinger og valg. Den unge skal styrkes i at træffe fornuftige beslutninger, som får værdi både for dem selv og for fællesskabet. ​Vi har unge fra mange områder, bl.a. Aalborg og Randers.

På No Name i Bælum arbejder vi med konsekvens i forhold til individet og fællesskabet. Vi vægter at guide den enkelte unge i at træffe gode beslutninger, både i forhold til sig selv og i forhold til fællesskabet. ​

Se billeder fra No Name

Kontakt os i dag

Er du interesseret i at vide mere om os, så er du altid velkommen til at kontakte os på mail noname@post-noname.dk eller på telefon 98 33 77 7830 80 64 87.