Mål og metode

No Name arbejder ud fra grundstene ​tryghed – anerkendelse – udfordringer ​i alle sammenhænge

På No Name arbejder vi med ydre og indre styring som pædagogisk metode. Hvor vi tilrettelægger den unges behandling individuelt ud fra en vurdering af den enkelte og hvorvidt den unge er i stand til, at anvende indre styring og i hvilket omfang.

Vi arbejder dagligt med relations pædagogik ”det fælles tredje”, hvor vi bruger vores daglige aktiviteter til at skabe rum for det fælles tredje. En proces, hvor den unge kan udvikle sig og vores relation til den unge samtidig optimeres og styrkes.

Fællesskabet vægtes højt på No Name og vi forsøger kontinuerligt, at vise de unge, at de har en rolle i fællesskabet, hvor dynamikken i en gruppe er væsentlig. Hermed trænes de unge i hensigtsmæssige normer og pli og kan over tid lærer at det, at bidrage til fællesskabet, kan blive en nydelse i sig selv, når man gør noget for andre. Der arbejdes med at guide den enkelte ung i at træffe gode beslutninger for sig selv og for fællesskabet, da vi mener, at det er vigtigt, at de opnår en forståelse af, hvordan mennesker omkring dem har det og hvilken indflydelse vi har på hinanden samt ansvaret overfor hinanden.

Vi bruger konsekvens i dagligdagen, da vi vil lære de unge, at alle de valg og handlinger vi foretager os, har en konsekvens, hvad end den er god eller dårlig. Denne metode suppleres med kognitive adfærds terapeutiske tilgange. Hvor konsekvens sigter mod at ændre den unges adfærd, vil de kognitive tilgange forsøge at ændre den unges tanker om, opfattelse af og forståelse af adfærden. Dermed sætter vi som mål, at den unge opnår en forståelse af egen adfærd. En forståelse, der kan føre til, at den unge udvikler mere hensigtsmæssige og acceptable handlemønstre og strategier til at håndtere udfordrende situationer.

​Den unge skal:

  • Gøre noget for sig selv
  • Gøre noget for andre
  • Gøre noget for det sted man bor

Alle 3 ting er vigtige for at der skabes balance i den unge.

Se billeder fra No Name

Kontakt os i dag

Er du interesseret i at vide mere om os, så er du altid velkommen til at kontakte os på mail noname@post-noname.dk eller på telefon 98 33 77 7830 80 64 87.