NaturFerie

NaturFerie med oplevelser

“Hvis vi ikke ændrer retning, ender vi der, hvor vi er på vej hen”.

No Name har mangeårig erfaring med at tage unge med på fjeldet i både Norge og Sverige. Vores unge har brug for noget, der kan sættes i stedet for det, de har søgt i deres tidligere omgangskreds og miljø, hvor adrenalinsuset blev opnået gennem stoffer, fester, kriminalitet, vold mv.

NaturFerie med No Name er et frivilligt tilbud til de unge som tilmelder sig og samtidig er i en fysisk form som gør, at den enkelte kan bære sin rygsække og andet udstyr.

NaturFerie er et blandt flere tilbud der gives unge på No Name

En ny anbragt ung, har en stor usikkerhed i forhold til mødet med de andre anbragte unge, samt mødet med de ansatte. Usikkerhed og fjendtlighed mod det nye kan afspejle sig i verbal aggressivitet eller fysisk udadreagerende adfærd. For bedst muligt, at lette overgangen til det nye og ukendte, har vi gode erfaringer med, at tilbyde den unge, eventuelt fællesskab med andre unge fra opholdsstedet, at komme med til fjeldet i Sverige eller Norge. Inden vi tager afsted, har vi i fællesskab drøftet muligheder og ønsker for indhold, det kan eksempelvis være både rappelling, kano, fiskeri eller dyk, måske noget helt andet. Turene vil altid have fokus på at være ferie med indhold, og som en ekstra gevinst ser vi at disse naturoplevelser også ses at have en positiv indflydelse på relationsdannelse og opbygning i forhold til de voksne.

Målet med turene er primært ferie med indhold, men der er ofte andre gevinster:

  • At den unge overfører sine erfaringer, læring og oplevelser fra turene, samt samarbejdet med gruppen, til hverdagen på No Name.
  • At den unge sættes i situationer, hvor han/hun skal påtage sig et ansvar for sig selv og andre.
  • At udvikle den unges sociale kompetencer, selvindsigt og samarbejdsevnen.
  • At hjælpe den unge i positiv trivsel og udvikling.

​Metode:

Selvom vi er på ferie i naturen, er vi fortsat pædagoger i samspil med de unge. Når vi er sammen, vil vi arbejde ud fra nogle eksperimentelle indlæringsteorier, hvor læring og udvikling skal inkludere en direkte fysisk erfaring/handling. Vores erfaring viser, at samspillet mellem den direkte erfaring og komfortzone kan være nøglen til at forstå, hvad udviklingsprocesserne afstedkommer i pagt med naturen.

NaturFerie

Kontakt os i dag

Er du interesseret i at vide mere om os, så er du altid velkommen til at kontakte os på mail noname@post-noname.dk eller på telefon 98 33 77 78 / 30 80 64 87.