NaturFerie

NaturFerie med oplevelser

“Hvis vi ikke ændrer retning, ender vi der, hvor vi er på vej hen”.

No Name har mangeårig erfaring med at tage unge med på fjeldet i både Norge og Sverige. Vores unge har brug for noget, der kan sættes i stedet for det, de har søgt i deres tidligere omgangskreds og miljø, hvor adrenalinsuset blev opnået gennem stoffer, fester, kriminalitet, vold mv.

NaturFerie med No Name er et frivilligt tilbud til de unge som tilmelder sig og samtidig er i en fysisk form som gør, at den enkelte kan bære sin rygsække og andet udstyr.

NaturFerie er et blandt flere tilbud der gives unge på No Name

En ny anbragt ung, har en stor usikkerhed i forhold til mødet med de andre anbragte unge, samt mødet med de ansatte. Usikkerhed og fjendtlighed mod det nye kan afspejle sig i verbal aggressivitet, eller fysisk udad reagerende adfærd. For bedst muligt, at lette overgangen til det nye og ukendte, har vi gode erfaringer med, at tilbyde den unge, eventuelt fællesskab med andre unge fra opholdsstedet, at komme med til fjeldet i Sverige eller Norge. Inden vi tager afsted, har vi i fællesskab drøftet muligheder og ønsker for indhold, det kan eksempelvis være både rappelling, kano, fiskeri eller dyk måske noget helt andet. Turene vil altid have fokus på at være ferie med indhold, og som en ekstra gevinst ser vi at disse naturoplevelser også ses at have en positiv indflydelse på relations dannelse og opbygning i forhold til de voksne.

Målet med turene er primært ferie med indhold, men der er ofte andre gevinster:

  • At den unge overfører sine erfaringer, læring og oplevelser fra turene, samt samarbejdet med gruppen, til hverdagen på No Name.
  • At den unge sættes i situationer, hvor han/hun skal påtage sig et ansvar for sig selv og andre.
  • At udvikle den unges sociale kompetencer, selvindsigt og samarbejdsevne.
  • At hjælpe den unge i positiv trivsel og udvikling.

​Metode:

Selvom vi er på ferie i naturen, er vi fortsat pædagoger i samspil med de unge. Når vi er sammen vil vi arbejde ud fra nogle eksperimentelle indlæringsteorier, hvor læring og udvikling skal inkludere en direkte fysisk erfaring/handling. Vores erfaring viser, at samspillet mellem den direkte erfaring og komfort zone kan være nøglen til at forstå, hvad udviklingsprocesserne afstedkommer i pagt med naturen.

Varighed:

Turene aftales mellem de unge og voksne fra gang til gang, de unge skal passe deres skolegang hvorfor det ofte er ture i forbindelse med en forlænget weekend eller når der er skoleferie.

Hvorfor får vi ekstra gevinster ud af ferie i naturen?

No Names erfaringer viser, at udvikling og læring bedst sker, når vi bevæger os ud af vores egen “Komfort Zone”, og der opstår en form for usikkerhed, måske har du aldrig prøvet at sejle i kano eller rappellet på en klippe, men du fristes til at få den oplevelse med. Hermed udfordres vi og kommer ind i en udviklingsproces for netop at få balance i vores mentale indre. Nogle oplever dette stadium som frustration, andre finder det lidt angstprovokerende, og andre igen bliver følelsesmæssig opstemt. Alt sammen er det forudsætninger for udvikling, da den unge hermed bliver nødt til, at bevæge sig ud af sin komfort zone, og anvende nye handlemetoder eller ændre opfattelse af sig selv for at komme i balance igen.

NaturFerie kan ud over at give dig mindeværdige oplevelser også være med til at støtte den unge til, at finde løsninger og kompetencer til mere succesfuld adfærd, frem for det mere traditionelle fokus på problemer, og hvordan man overkommer dem. Oplevelser i naturen er ganske enkelt en unik vej at gå, hvis vi vil opmuntre den unge til at gentage et allerede etableret succesfuldt adfærdsmønster end prøve, at stoppe eller ændre en eksisterende problematisk adfærd.

Naturen udgør på vores ferier i Norge eller Sverige den perfekte setting til netop at forlade komfort zonen og gør et direkte erfaringsgrundlag muligt. Vores erfaringer med turene er, at så snart den unge oplever naturen i form af motion, lys, luft og sammenhold, opstår der et øget selvværd, bedre kommunikative evner og disciplin i form af at skulle finde vej, rappelle, padle i kajak, tænde bål og lave mad. Sove længe under åben himmel og mærke varmen fra bålet – vi oplever, at maden smager lidt ekstra godt derude.

Gennemførsel af NaturFerie giver succesoplevelser for både den unge og gruppen. Succesoplevelserne intensiveres ved en efterfølgende bearbejdning af oplevelserne. Den unge motiveres til, at reflektere og give udtryk for, hvad han eller hun gjorde, tænkte og følte under oplevelserne og derved opnår den unge større selverkendelse og selvindsigt.

“Naturen, tiden og tålmodigheden er de tre store læger”

NaturFerie

Kontakt os i dag

Er du interesseret i at vide mere om os, så er du altid velkommen til at kontakte os på mail noname@post-noname.dk eller på telefon 98 33 77 78 / 30 80 64 87.