Opholdsstedet No Name byder velkommen.
Opholdsstedet No Name er en selvejende institution,
hvilket betyder, at vi er en fond, som ikke skal skabe et
økonomisk overskud ud over til fondens drift.

Godkendelse:
No Name er et privat opholdssted, som er organiseret som en fond. Tilbuddet er godkendt
efter servicelovens § 66 stk. 1. nr. 6 til i alt 16 pladser. Aldersgruppen er godkendt til 12-22
år, hvoraf fire specifikt angivet pladser kan besættes med unge på 12-13 år.
Tilbuddet er godkendt til misbrugsbehandling efter § 101 til seks pladser. Tilbuddet ønsker
udelukkende at tilbyde misbrugsbehandling til de unge som er indskrevet/indskrives i
tilbuddet. Der ydes således ikke ambulant behandling.
Vi har stor erfaring med unge anbragt efter straffelovens bestemmelser, her under
alternativ afsoning, og unge som i medfør af Ungdomskriminalitetsnævnet har modtaget et
forbedringsforløb med anbringelse.

Tilbuddet omfatter:
Hurtig anbringelse- akutfase
Behandlingsfase
Udslusningsfase
Desuden tilbydes pædagogisk/psykologisk observation og udredning.
Misbrugsbehandling til indskrevne unge.

No Name har 30 års erfaring i at være et fast holdepunkt for unge med psyko-sociale
udfordringer. Som ung beboer på No Name vil du opleve at blive del af et fællesskab med
plads til dig, selvom du normalt ikke passer ind nogen steder.

Se billeder fra No Name

Kontakt os i dag

Er du interesseret i at vide mere om os, så er du altid velkommen til at kontakte os på mail noname@post-noname.dk eller på telefon 98 33 77 78 / Forstander: 30 80 64 87.