Vi vil være danmarks bedste..​

Godkendelse i henhold til paragraf 66

No Name er godkendt som opholdssted for børn og unge i henhold til paragraf 66. Vi er godkendt i paragraf 66 til at have i alt 16 unge mennesker i alderen 13 og 23 år, hvoraf 2 pladser er akutte, 2 pladser er forbeholdt til 13-årige, to pladser er i vores udslusning og 12 pladser er til anbringelse af 14-18 årige.

Vi er godkendt til unge, der er frivillige anbragt,unge anbragt uden samtykke eller unge anbragt efter straffelovens § 74a om ungdomssanktion. Vi er også godkendt til at modtage anbragte unge fra Fyn og Jylland i henhold til Straffuldbyrdelseslovens § 78 og at modtage unge i varetægtssurrogat. 

Vores unikke koncept har vi arbejdet og udviklet siden 1992.​

Vores pædagogiske målsætning er godkendt ud fra paragraf 66 til at opfylde målgruppens behov.

Herunder deres behov for:

  • ​Nære, stabile relationer til voksne
  • ​Opbygning af sociale relationer og netværk
  • ​Skolegang
  • Sundhed
  • ​Trivsel
  • Forberedelse til et selvstændigt voksenliv

Vores grundsten hos No Name

No Name arbejder ud fra grundstenene ​tryghed, anerkendelse og udfordringer​ i alle sammenhænge. Som teoretisk referenceramme vægter vi konsekvenspædagogik i dagligdagen, da vi vil lære de unge, at alle de valg og handlinger vi foretager os, altid har en konsekvens, hvad end den er god eller dårlig. Denne metode suppleres med kognitive adfærdsterapeutiske tilgange. 

Hvor konsekvenspædagogikken sigter mod at ændre den unges adfærd, vil de kognitive tilgange forsøge at ændre den unges tanker om, opfattelse af og forståelse af adfærden. 

Dermed sætter vi som mål, at den unge opnår en forståelse af egen adfærd. En forståelse, der kan føre til, at den unge udvikler mere hensigtsmæssige og acceptable handlemønstre og strategier til at håndtere udfordrende situationer. 

Arbejdet med relations pædagogik

Sideløbende har vi erfaring med, at relations pædagogik som ramme om arbejdet med de unge der er anbragt i henhold til paragraf 66, giver store muligheder for udvikling og læring for hver enkelte. 

Fællesskabet vægtes højt på No Name og vi forsøger kontinuerligt, at vise de unge, at de har en rolle i fællesskabet, hvor dynamikken i en gruppe er væsentlig. Hermed trænes de unge i hensigtsmæssige normer og pli og kan over tid lærer at det, at bidrage til fællesskabet, kan blive en nydelse i sig selv, når man gør noget for andre. ​

De unge skal lære, at tage ansvar for egne valg og handlinger. De skal styrkes i, at træffe gode beslutninger, som får værdi både for den unge selv og for fællesskabet omkring dem. ​

Der arbejdes både med individet og fællesskabet, og vi vægter, at guide den enkelte unge i at træffe gode beslutninger for sig selv og for fællesskabet, da vi mener, at det er vigtigt, at de opnår en forståelse af, hvordan mennesker omkring dem har det og hvilken indflydelse vi har på hinanden samt ansvaret overfor hinanden. ​

På No Name arbejder vi også med ydre og indre styring som pædagogisk metode. Forstået på den måde, at vi tilrettelægger den unges behandling individuelt ud fra en vurdering af den enkelte og hvorvidt den unge er i stand til, at anvende indre styring og i hvilket omfang. ​

Vi arbejder dagligt med ”det fælles tredje”, hvor vi bruger vores daglige aktiviteter til at skabe rum for det fælles tredje. En proces, hvor den unge kan udvikle sig og vores relation til den unge samtidig optimeres og styrkes.

Hør mere om vores godkendelse i paragraf 66 – kontakt os

Vi tager i mod børn og unge fra hele landet, hvor mange af vores unge kommer fra Jylland og Fyn. Har du spørgsmål angående vores godkendelse i henhold til paragraf 66 skal du være velkommen til at kontakte os. Du kan ringe til os på telefon 98 33 77 78 eller sende os en mail på noname@post-noname.dk.

​Den selvejede institution No name

CVR: 16773670

​Graverhusvej 4

9574 Bælum