Godkendelse

Godkendelse i henhold til serviceloven paragraf 66 stk. 5

No Name er godkendt som opholdssted for børn og unge i henhold til serviceloven paragraf 66 stk. 5. Vi er godkendt til at have i alt 16 unge i alderen 13 og 23 år, hvoraf 2 pladser er akutte, 2 pladser er forbeholdt til 13-årige, to pladser er i vores udslusning og 12 pladser er til anbringelse af 13-18 årige.

Vi har stor erfaring med unge anbragt efter straffelovens § 74a om ungdomssanktion fase 2. Vi har også stor erfaring med at modtage unge i henhold til Straffuldbyrdelseslovens § 78 og at modtage unge i varetægtssurrogat.

Vores unikke koncept har vi arbejdet og udviklet siden 1992

Vores pædagogiske målsætning er at opfylde målgruppens behov. Herunder deres behov for:

  • ​Nære, stabile relationer til voksne
  • ​Opbygning af sociale relationer og netværk
  • ​Skolegang
  • Sundhed
  • ​Trivsel
  • Forberedelse til et selvstændigt voksenliv​

Vores grundsten hos No Name

No Name arbejder ud fra grundstenene ​tryghed, anerkendelse og udfordringer​ i alle sammenhænge. Som teoretisk referenceramme vægter vi konsekvenspædagogik i dagligdagen, da vi vil lære de unge, at alle de valg og handlinger vi foretager os, altid har en konsekvens, hvad end den er god eller dårlig. Denne metode suppleres med kognitive adfærdsterapeutiske tilgange.

Hvor konsekvenspædagogikken sigter mod at ændre den unges adfærd, vil de kognitive tilgange forsøge at ændre den unges tanker om, opfattelse af og forståelse af adfærden.

Dermed sætter vi som mål, at den unge opnår en forståelse af egen adfærd. En forståelse, der kan føre til, at den unge udvikler mere hensigtsmæssige og acceptable handlemønstre og strategier til at håndtere udfordrende situationer.

No Name arbejder med relations pædagogik

Sideløbende har vi erfaring med, at relations pædagogik som ramme om arbejdet med de unge, giver store muligheder for udvikling og læring for hver enkelte.

Fællesskabet vægtes højt på No Name og vi forsøger kontinuerligt, at vise de unge, at de har en rolle i fællesskabet, hvor dynamikken i en gruppe er væsentlig. Hermed trænes de unge i hensigtsmæssige normer og pli og kan over tid lærer at det, at bidrage til fællesskabet, kan blive en nydelse i sig selv, når man gør noget for andre. ​

De unge skal lære, at tage ansvar for egne valg og handlinger. De skal styrkes i, at træffe gode beslutninger, som får værdi både for den unge selv og for fællesskabet omkring dem.

Der arbejdes både med individet og fællesskabet, og vi vægter, at guide den enkelte unge i at træffe gode beslutninger for sig selv og for fællesskabet, da vi mener, at det er vigtigt, at de opnår en forståelse af, hvordan mennesker omkring dem har det og hvilken indflydelse vi har på hinanden samt ansvaret overfor hinanden.

På No Name arbejder vi også med ydre og indre styring som pædagogisk metode. Forstået på den måde, at vi tilrettelægger den unges behandling individuelt ud fra en vurdering af den enkelte og hvorvidt den unge er i stand til, at anvende indre styring og i hvilket omfang.

Vi arbejder dagligt med ”det fælles tredje”, hvor vi bruger vores daglige aktiviteter til at skabe rum for det fælles tredje. En proces, hvor den unge kan udvikle sig og relationen styrkes.

Se billeder fra No Name

Kontakt os i dag

Er du interesseret i at vide mere om os, så er du altid velkommen til at kontakte os på mail noname@post-noname.dk eller på telefon 98 33 77 78 / 30 80 64 87.