Godkendelse

No Name er et privat opholdssted, som er organiseret som en fond. Tilbuddet er godkendt efter servicelovens § 66 stk. 1. nr. 6 til i alt 16 pladser. Aldersgruppen er godkendt til 12-22 år, hvoraf fire specifikt angivet pladser kan besættes med unge på 12-13 år. Tilbuddet er godkendt til misbrugsbehandling efter § 101 til seks pladser. Tilbuddet ønsker udelukkende at tilbyde misbrugsbehandling til de unge som er indskrevet/indskrives i tilbuddet. Der ydes således ikke ambulant behandling. 

Vi har stor erfaring med unge anbragt efter straffelovens bestemmelser, og unge som i medfør af Ungdomskriminalitetsnævnet har modtaget et forbedringsforløb med anbringelse. 

Vores unikke koncept har vi arbejdet og udviklet siden 1992

Vores pædagogiske målsætning er at opfylde målgruppens behov. Herunder deres behov for:

  • ​Nære, stabile relationer til voksne
  • ​Opbygning af sociale relationer og netværk
  • ​Skolegang
  • Sundhed
  • ​Trivsel
  • Forberedelse til et selvstændigt voksenliv​

Vores grundsten hos No Name

No Name arbejder ud fra grundstenene ​tryghed, anerkendelse og udfordringer​ i alle sammenhænge. 

Vi arbejder med relationen som det bærende element. 

Dermed sætter vi som mål, at den unge opnår en forståelse af egen adfærd. En forståelse, der kan føre til, at den unge udvikler mere hensigtsmæssige og acceptable handlemønstre og strategier til at håndtere udfordrende situationer.

No Name arbejder med relations pædagogik

Sideløbende har vi erfaring med, at relations pædagogik som ramme om arbejdet med de unge, giver store muligheder for udvikling og læring for hver enkelte.

Fællesskabet vægtes højt på No Name og vi forsøger kontinuerligt, at vise de unge, at de har en rolle i fællesskabet, hvor dynamikken i en gruppe er væsentlig. Hermed trænes de unge i hensigtsmæssige normer og pli og kan over tid lære at det, at bidrage til fællesskabet, kan blive en nydelse i sig selv, når man gør noget for andre. ​

De unge skal lære, at tage ansvar for egne valg og handlinger. De skal styrkes i, at træffe gode beslutninger, som får værdi både for den unge selv og for fællesskabet omkring dem.

Se billeder fra No Name

Kontakt os i dag

Er du interesseret i at vide mere om os, så er du altid velkommen til at kontakte os på mail noname@post-noname.dk eller på telefon 98 33 77 78 / 30 80 64 87.