Vi vil være danmarks bedste..​

Målgruppe

No Name er en selvejende døgninstitution godkendt som et socialpædagogisk døgn tilbud til unge i alderen mellem 13 og 18 år.

No Name er godkendt efter lov om social service § 66, stk. 5.

No Name har stor erfaringer med at modtage unge efter straffelovens § 74a, om ungdomssanktion fase 2.

No Name har stor erfaringer med at modtage anbragte unge i henhold til Straffuldbyrdelseslovens § 78 og at modtage unge i varetægtssurrogat.

No Names målgruppe er kendetegnet ved:

 • unge med et begyndende misbrug
 • unge med massive omsorgssvigt
 • unge med svære tilknytningsvanskeligheder
 • unge som ikke modtager den nødvendige støtte hjemmefra
 • unge som bærer rundt på store følelsesmæssige svigt og nederlag
 • unge med svære adfærds- og tilpasningsvanskeligheder herunder kriminel og voldelig adfærd
 • unge som har brug for adfærdskoorigerende indsats/støtte
 • unge som har ringe eller manglende indlevelsesevne, og som oftest ikke drager omsorg hverken for sig selv eller deres med- mennesker.
 • unge med udad reagerende adfærd, og som bruger vold og trusler som udtryksform
 • unge som har en grænsesøgende og normløse
 • unge med asocial/destruktiv adfærd
 • unge med manglende sociale kompetencer og forståelse for normer/ regler
 • unge der er på kant med loven
 • unge som har haft en lang tur i behandlingssystemet og været anbragt i adskillige plejefamilier og/eller på adskillige institutioner
 • unge med adskillige institutions- og familieplejeanbringelser bag sig
 • unge der ofte mistrivedes i skolen
 • unge med ADHD-lignende problematikker

Vi modtager unge som profiterer af et længerevarende behandlingsophold med massiv voksenstøtte, omsorg, konsekvens og struktur.​

​Den selvejede institution No name

CVR: 16773670