Målgruppe 12-22 år

​Vi er en selvejende døgninstitution godkendt som privat opholdssted for børn og unge i henhold til Lov om social service § 66 stk. 6 og § 101, misbrugsbehandling. 

Vi er godkendt til at have i alt 22 unge mennesker i alderen 12 og 22 år, hvoraf de 4 pladser kan anvendes til 12 og 13 årige og 2 af pladserne kan anvendes til efterværn gældende for de 18 til 22 årige.  

For de fire pladser til 12 og 13 årige gælder det, at de fysiske rammer er specifikt angivet. 

Derudover har vi § 101-tilbud til misbrugsbehandling. 6 pladser er afsat hertil, og tæller dobbelt i det samlede antal pladser. Der modtages ikke ambulant behandling. 

Overordnet består målgruppen af: 

Tilknytningsforstyrrelse

Opmærksomhedsforstyrrelse

Udad reagerende adfærd

ind ad reagerende adfærd

Selvskadende adfærd

Dømt til strafferetlige foranstaltninger. 

Vi har stor erfaring med unge anbragt efter straffelovens § 74 a om ungdomssanktion og stor erfaring med at modtage anbragte unge i henhold til Straffuldbyrdelseslovens § 78 og at modtage unge i varetægtssurrogat. Desuden forbedrings forløb efter afgørelse i Ungdomskriminalitet nævnet. 

No Names målgruppe er kendetegnet ved, at flere af vores unge har stiftet bekendtskab med kriminalitet og indimellem har et begyndende misbrug. Ligeledes har mange af de unge, vi møder, oplevet massivt omsorgssvigt, hvilket har givet dem tilknytningsvanskeligheder samt følelsesmæssige svigt og nederlag. 

Når vi modtager en ung, oplever vi ofte at pågældende har adfærds- og tilpasningsvanskeligheder, herunder en udadreagerende adfærd, ringe eller manglende indlevelsesevne, og som oftest ikke drager omsorg hverken for sig selv eller deres medmennesker. 

Se billeder fra No Name

Kontakt os i dag

Er du interesseret i at vide mere om os, så er du altid velkommen til at kontakte os på mail noname@post-noname.dk eller på telefon 98 33 77 78 / 30 80 64 87.