Vi vil være danmarks bedste..​

Magtanvendelser

Magtanvendelser må aldrig blive en integreret del af pædagogikken og udelukkende foregå indenfor de udstukne regler og rammer i magtanvendelsescirkulæret.


  • Magtanvendelser skal altid evalueres med den unge og medarbejderne.
  • Magtanvendelsescirkulæret er en integreret del af kurser for personalet på No Name, desuden gennemgås magtanvendelser på supervisionsmøder.
  • Magtanvendelser indberettes altid til anbringende kommune og tilsynet.

​Den selvejede institution No name

CVR: 16773670