Vision

“Vi vil være Danmarks bedste”

Vi vil være førende og udviklende på det pædagogiske område. Vi vil være et attraktivt opholdssted for den unge, forældrene, personale, anbringende myndighed samt alle andre samarbejdspartnere. Vi vil være resultatorienterede og målrettede for individuel og personlig udvikling.​

“Handling slår alt”

“Ord, som ikke følges af handling, er uvæsentlige.”​

  • Vi vil sikre synlighed
  • Vi vil sikre anerkendelse
  • Vi vil sikre værdighed
  • Vi vil sikre resultater
  • Vi vil skabe tryghed
  • Vi vil skabe udfordringer
  • Vi vil skabe succes
  • Vi vil skabe udvikling

Værdier

No Name arbejder ud fra et positiv anerkendende menneskesyn og tror på, de unge rummer mange ressourcer og kompetencer. Vi vil præge og motivere de unge individuelt, så de evner at udnytte deres fulde potentiale.

No Name arbejder ud fra følgende kerneværdier:

Tryghed – anerkendelse – udfordringer

Tryghed

“Tryghed omhandler grundlæggende forhold i livet, kernen i tryghed er et tillids begreb, som igen er selve kernen i samfundsmæssig interaktion og socialt samvær.”

På No Name mener vi, at tryghed er en væsentlig forudsætning for optimal udvikling og indlæring. Vi tror på, at når den unge er tryg og de basale behov dækkes, er den unge modtagelig for udvikling og forandring. Vi oplever, at trygheden er grobund for en åben og ærlig dialog med den unge, hvilket styrker de relationer, den unge indgår i.

På No Name skaber vi en forudsigelig og struktureret hverdag med omsorgsfulde, stabile og nærværende voksne. De unge vil møde tillidsfulde voksne, der er forudsigelige og vedholdende, der går forrest og guider den unge. Det er vores mål at No Name bliver de unges sikre base, her smides ingen ud, dette giver den unge tryghed i anbringelsen og ro til at turde være sig selv. De unge skal betragte det som deres hjem, som de trygt kan vende tilbage til.

På No Name mener vi, at udfordringer er vejen til succesoplevelser og personlig sejr. Vi tror, at den unge gennem udfordringer, hjælpes til at afgrænse sig selv og blive bedre til at mærke sig selv og blive bekendt med egne grænser. Vi oplever at de udfordringer, vi giver de unge, tilfører mening i de unges hverdag, hvilket har stor betydning for den enkelte og i interaktionen med andre.

Anerkendelse

“Den grundholdning, som udtrykkes gennem anerkendelse, må være selve den kerne, som pædagogik er gjort af. I mødet med den anden må der være en anerkendelse, en respekt og en forståelse til stede.” (1)

På No Name mener vi, at ved ros og anerkendelse oplever den unge, at omverdenen ser dem og giver positiv respons på deres handlinger. Dette giver den unge selvtillid. Vi tror på, at de unge har brug for, at føle sig værdifulde overfor andre, sådan som de er og at der er voksne omkring dem, der værd-sætter dem. Vi oplever, at ved kontinuerligt arbejde med anerkendelse, kan vi arbejde med den unges selvværd.

Selvværet og selvtillid er grundsten for den unges udvikling og mod på livet. Vi arbejder anerkendende med de unge ved at tilrettelægge behandlingen individuelt, hvor vi tilgodeser den enkeltes kompetencer og ressourcer. Vi viser den unge tillid og ansvar i hverdagen ved at delagtiggøre dem i daglig-dagens opgaver.

På No Name indgår vi i en gensidig og respektfuld relation med den unge. Vi skelner mellem handling og mennesket, således at en unges handling kan fordømmes, uden at mennesket bag handlingen kan forkastes.

(1) Axel Honneth

Udfordringer

“Udfordringer er lysten til at ville og modet til at turde”

På No Name mener vi, at udfordringer er vejen til succesoplevelser og personlig sejr. Vi tror, at den unge gennem udfordringer, hjælpes til at afgrænse sig selv og blive bedre til at mærke sig selv og blive bekendt med egne grænser. Vi oplever at de udfordringer, vi giver de unge, tilfører mening i de unges hverdag, hvilket har stor betydning for den enkelte og i interaktionen med andre.

På No Name tilrettelægger vi udfordringer for den enkelte ung, der vil skabe minder for livet. Gennem dykning, klatring, udviklingsture, faldskærmsudspring, ridning skaber vi personlig udvikling for den unge. Den unge vil opleve at krydse grænser med det resultat, at der både sker en faglig og menneskelig udvikling. De unge oplever en stolthed og selvtilfredshed over de udfordringer de har gennemført. Det skaber en positiv selvfortælling, som de har gavn af i interaktion med andre mennesker, da de har noget meningsfyldt at bidrage med.

Se billeder fra No Name

Kontakt os i dag

Er du interesseret i at vide mere om os, så er du altid velkommen til at kontakte os på mail noname@post-noname.dk eller på telefon 98 33 77 78 / 30 80 64 87.