Vision

“Vi vil være Danmarks bedste”

Vi vil være førende og udviklende på det pædagogiske område. Vi vil være et attraktivt opholdssted for den unge, forældrene, personale, anbringende myndighed samt alle andre samarbejdspartnere. Vi vil være resultatorienterede og målrettede for individuel og personlig udvikling.​

“Handling slår alt”

“Ord, som ikke følges af handling, er uvæsentlige.”​

  • Vi vil sikre synlighed
  • Vi vil sikre anerkendelse
  • Vi vil sikre værdighed
  • Vi vil sikre resultater
  • Vi vil skabe tryghed
  • Vi vil skabe udfordringer
  • Vi vil skabe succes
  • Vi vil skabe udvikling

Værdier

No Name arbejder ud fra et positiv anerkendende menneskesyn og tror på, de unge rummer mange ressourcer og kompetencer. Vi vil præge og motivere de unge individuelt, så de evner at udnytte deres fulde potentiale.

No Name arbejder ud fra følgende kerneværdier:

Tryghed – anerkendelse – udfordringer

Tryghed

“Tryghed omhandler grundlæggende forhold i livet, kernen i tryghed er et tillidsbegreb, som igen er selve kernen i samfundsmæssig interaktion og socialt samvær.”

På No Name mener vi, at tryghed er en væsentlig forudsætning for optimal udvikling og indlæring. Vi tror på, at når den unge er tryg og de basale behov dækkes, er den unge modtagelig for udvikling og forandring. Vi oplever, at trygheden er grobund for en åben og ærlig dialog med den unge, hvilket styrker de relationer, den unge indgår i.

På No Name skaber vi en forudsigelig og struktureret hverdag med omsorgsfulde, stabile og nærværende voksne. De unge vil møde tillidsfulde voksne, der er forudsigelige og vedholdende, der går forrest og guider den unge. Det er vores mål at No Name bliver de unges sikre base, hvilket giver den unge tryghed i

Se billeder fra No Name

Kontakt os i dag

Er du interesseret i at vide mere om os, så er du altid velkommen til at kontakte os på mail noname@post-noname.dk eller på telefon 98 33 77 78 / 30 80 64 87.