Pæd. psyk. obs.

Pædagogisk / psykologisk observations fase

“Observationer er genvej til forandring”.

​Formålet er at tilbyde anbringende myndighed en fyldestgørende pædagogisk observation og psykologisk udredning af den unge, som er med til en synliggørelse af den enkeltes særlige ressourcer, vanskeligheder og behov og deraf følgende vurdering af strategi for pædagogisk støtte og behandling.

Forløbet evalueres med en skriftlig rapport. Der evalueres på områder som:

  • Adfærd
  • Relationer til andre unge, forældre og personale på No Name
  • Sociale færdigheder
  • Praktiske færdigheder
  • Skolemæssig færdigheder
  • Motorisk udviklings niveau
  • Forslag til videre behandling af den unge
  • Varighed 3. måneder

Forløbet for denne fase er individuel for den enkelte ung, forløbet kunne se sådan ud:

Den unge bliver modtaget af anerkendende og tydelige voksne. Pædagogikken vil bære præg af ydre styring, indtil det vurderes at den unge er klar til at forsøge sig med en højere grad af indre styring. De voksne på No Name er tæt på den unge i denne fase, så der er føling med om den unge evner opgaven. Vi tilbyder kontinuerligt massiv støtte og omsorg. Vi arbejder ligeledes med konsekvenspædagogik i denne fase.

I opstarten af den denne fase vil den unge få en/to kontaktpersoner. Det vil typisk være pædagoger med hvem den unge har en god kontakt, da vi har erfaring med, at dette giver en bæredygtig relation.

Den unge vil blive trænet i at indgå i et forpligtende fællesskab i dagligdagens struktur. Den unge skal derfor deltage i dagligdagen med daglige pligter, aktiviteter, skole, social træning mm. Den unge vil også blive trænet i ADL.

Vi arbejder med en metode omkring skal-kan-lyst opgaver, hvor vi kan observere de unge og deres tilgang til de enkelte opgaver. Vi motiverer bl.a. de unge via vores dyrehold, det er her meget tydeligt, at andre har brug for den unge og de mærker at have ansvar for andre end dem selv, aktiviteten giver derfor mening for den unge.

I denne fase vil den unge typisk blive startet op i No Names interne skole, eller andet skoletilbud. Hvis ikke den unge er i den undervisningspligtig alder tilrettelægges andre aktiviteter, så den unge får en meningsfyldt, udviklende og lærerig hverdag.

Det fælles tredje bruger vi også i denne fase, da det giver den unge oplevelsen af en ligeværdig relation til den voksne, hvor der gives plads til, at vi kan lære den unge godt at kende og danne en god relation til den unge.

På No Name vil de unge blive udfordret gennem en bred vifte af aktiviteter/opgaver både alene og i fællesskabet, det er en mulighed for No Name at observere, hvordan den unge reagerer i udfordrende situationer og er med til at vise det fulde billede af den unge.

De unge har i denne periode ikke mobiltelefon eller internet. Derved kan vi i fællesskab sætte rammen for, at de unge får fokus på egen udvikling og undgå at de unge ikke bliver forstyrret af ydre stimuli, der kan bringe deres udvikling i fare. De unge har adgang til at benytte No Names fastnettelefon.

I denne fase laves der er psykologisk udredning af den unge, dette er indeholdt i opholds betalingen.​

Se billeder fra No Name

Kontakt os i dag

Er du interesseret i at vide mere om os, så er du altid velkommen til at kontakte os på mail noname@post-noname.dk eller på telefon 98 33 77 78 / 30 80 64 87.