Pæd. psyk. obs.

Pædagogisk / psykologisk observationsfase

“Observationer er genvej til forandring”.

​Formålet er at tilbyde anbringende myndighed en fyldestgørende pædagogisk observation og psykologisk udredning af den unge, som er med til en synliggørelse af den enkeltes særlige ressourcer, vanskeligheder og behov og deraf følgende vurdering af strategi for pædagogisk støtte og behandling.

Forløbet evalueres med en skriftlig rapport. Der evalueres på områder som:

  • Adfærd
  • Relationer til andre unge, forældre og personale på No Name
  • Sociale færdigheder
  • Praktiske færdigheder
  • Skolemæssig færdigheder
  • Motorisk udviklingsniveau
  • Forslag til videre behandling af den unge
  • Varighed 3. måneder

Forløbet for denne fase er individuel for den enkelte ung, forløbet kunne se sådan ud:

Den unge bliver modtaget af anerkendende og tydelige voksne. Pædagogikken vil bære præg af ydre styring, indtil det vurderes, at den unge er klar til at forsøge sig med en højere grad af indre styring. De voksne på No Name er tæt på den unge i denne fase, så der er føling med om den unge evner opgaven. Vi tilbyder kontinuerligt massiv støtte og omsorg. 

Ydrestyring skal forstås som en rammesætning, foretaget af personalet, og hvor den unge vil opleve, at personalet altid er tilgængeligt, hjælpsomt og med en guidende tilgang, for at lære den unge at være i en ny ramme.

I opstarten af denne fase vil den unge få en/to kontaktpersoner. Det vil typisk være pædagoger med hvem den unge har en god kontakt, da vi har erfaring med, at dette giver en bæredygtig relation.

Den unge vil blive trænet i at indgå i et forpligtende fællesskab i dagligdagens struktur. Den unge skal derfor deltage i dagligdagen med daglige pligter, aktiviteter, skole, social træning mm. Den unge vil også blive trænet i ADL.

Se billeder fra No Name

Kontakt os i dag

Er du interesseret i at vide mere om os, så er du altid velkommen til at kontakte os på mail noname@post-noname.dk eller på telefon 98 33 77 78 / 30 80 64 87.