Pædagogik generelt

”Et eksempel er mere værd end tusind argumenter”

​Vi er et opholdssted, der arbejder med unge mennesker med forskellige personligheder og problemstillinger, hvilket gør at vi altid tilstræber at tilrettelægge det mest optimale individuelle pædagogiske og behandlingsmæssige tilbud, til de unge vi har på No Name.

Opholdsstedets pædagogik bygger på kerneværdierne tillid, tryghed, anerkendelse og gensidig respekt. Vi oplever, at hovedparten af de udfordringer, de unge står overfor, er opstået på baggrund af miljømæssige påvirkninger gennem deres opvækst. Vi respekterer de unges baggrund, uden at bruge det som en undskyldning for, at den unge ikke kan videreudvikle sig både fagligt og personligt.

Vores pædagogik fokuserer på at give de unge lejlighed til at opleve omverdenen på en anden måde end de tidligere har gjort. I dette arbejde benytter vi blandt andet mentalisering og neuro-affektiv tilgang med udgangspunkt i traumeforståelse. Her tilstræber vi at udfordre samt give de unge indblik i deres tolkninger og tanker om konkrete situationer såvel som deres hverdag generelt. Vi giver de unge mulighed for at afprøve ting de ikke har stiftet bekendtskab med tidligere og derigennem give dem positive oplevelser og følelsen af succes.

Succes opnås både gennem udfordringer under åben himmel i naturen, men også i en betydningsfuld og struktureret hverdag, hvor de finder roen til at fordybe sig. Der arbejdes med pædagogikken ”den fælles tredje” hvor den unge og den voksne i fællesskab, løser de opgaver som er nødvendige i hverdagen – f.eks. at dyrene bliver passet og plejet. Derudover har vi et smede- og tømrerværksted, hvor de unge bl.a. trænes i håndværksmæssige færdigheder og kan deltage i praktiske projekter.

Begrebet ’almen dannelse’ er en vigtig faktor på No Name, da vi ser dette som det bærende element i forhold til at kunne begå sig ude i samfundet. Vi har meget fokus på at give de unge redskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at begå sig i forskellige sociale relationer på en acceptabel måde. Derfor vægtes undervisning, viden, læring og kompetencer, som gør dem i stand til at danne selvstændige holdninger og meninger.

Vi underviser på flere plan og med afsæt i forskellige metoder og teorier, der vil blive konkretiseret i de følgende afsnit. ​

Se billeder fra No Name

Kontakt os i dag

Er du interesseret i at vide mere om os, så er du altid velkommen til at kontakte os på mail noname@post-noname.dk eller på telefon 98 33 77 78 / 30 80 64 87.