Vi vil være danmarks bedste..​

Mål og metode

No Name arbejder ud fra grundstene​tryghed – anerkendelse – udfordringer​i alle sammenhænge. Som teoretisk referenceramme vægter vi konsekvenspædagogik i dagligdag, da vi vil lære de unge, at alle de valg og handlinger vi foretager os, altid har en konsekvens, hvad end den er god eller dårlig. Denne metode suppleres med kognitive adfærdsterapeutiske tilgange. Hvor konsekvenspædagogikken sigter mod at ændre den unges adfærd, vil de kognitive tilgange forsøge at ændre den unges tanker om, opfattelse af og forståelse af adfærden. Dermed sætter vi som mål, at den unge opnår en forståelse af egen adfærd. En forståelse, der kan føre til, at den unge udvikler mere hensigtsmæssige og acceptable handlemønstre og strategier til at håndtere udfordrende situationer. Sideløbende har vi erfaring med, at relations pædagogik som ramme om arbejdet med de unge, giver store muligheder for udvikling og læring for hver enkelt ung.

Fællesskabet vægtes højt på No Name og vi forsøger kontinuerligt, at vise de unge, at de har en rolle i fællesskabet, hvor dynamikken i en gruppe er væsentlig. Hermed trænes de unge i hensigtsmæssige normer og pli og kan over tid lærer at det, at bidrage til fællesskabet, kan blive en nydelse i sig selv, når man gør noget for andre.

De unge skal lære, at tage ansvar for egne valg og handlinger. De skal styrkes i, at træffe gode beslutninger, som får værdi både for den unge selv og for fællesskabet omkring dem.

Der arbejdes både med individet og fællesskabet, og opholdsstedet vægter, at guide den enkelte ung i at træffe gode beslutninger for sig selv og for fællesskabet, da vi mener, at det er vigtigt, at de opnår en forståelse af, hvordan mennesker omkring dem har det og hvilken indflydelse vi har på hinanden samt ansvaret overfor hinanden.

På No Name arbejder vi også med ydre og indre styring som pædagogisk metode. Forstået på den måde, at vi tilrettelægger den unges behandling individuelt ud fra en vurdering af den enkelte og hvorvidt den unge er i stand til, at anvende indre styring og i hvilket omfang.

​Vi arbejder dagligt med ”det fælles tredje”, hvor vi bruger vores daglige aktiviteter til at skabe rum for det fælles tredje. En proces, hvor den unge kan udvikle sig og vores relation til den unge samtidig optimeres og styrkes.

​Den selvejede institution No name

CVR: 16773670