Relations pædagogik

“Tillidsskabende og troværdig interaktion skaber betydningsfulde relationer – den betydningsfulde relation er kilden til varig forandring”

​Vi anerkender den unge som et selvstændigt individ med intentioner og vilje. Den voksnes udspil, at ville den unge, er en anerkendelse af den unge som værende vigtig.

Vi ser på den menneskelige relation som værende ligeværdig. Den pædagogiske relation er ulige, da pædagogerne til enhver tid bidrager med en livserfaring, en viden og en anden samfunds-position end den unge. Pædagogen skal bruge sin personlige baggrund til at opbygge et tillidsfuldt og troværdigt forhold.

Pædagogens evne til at “se” det enkelte barn på dets egne præmisser og afstemme sin egen adfærd herefter uden dermed at fralægge sig lederskaber, samt evnen til og være autentisk i kontakten = det pædagogiske håndværk” (1)

Vi vil på No Name stræbe efter den positive relation. Dette gøres bl.a. ved at pædagogerne viser positive følelser og personligt engagement i interaktion med den unge.

“Igennem relationsarbejdet giver du udtryk for din anerkendelse af barnet. Barnet får en fornemmelse for, at det er okay at udvikle de områder, det behersker.” (2)

Vi vil vise den unge, at de har værdi og betyder noget for relationen. Vi efterstræber den positive spejling fra pædagog til den unge for at skabe langtidsholdbare forandringer.

I samarbejdet med den unge vil vi uddybe og give forklaringer, når vi oplever noget sammen med den unge. Gennem erfarings berigelse og formidling støtter vi den unge i relation til omverden og gør den unge nysgerrig på ny læring.

Vi vil hjælpe den unge med at kontrollere sig selv ved at sætte grænser for den unge på en positiv måde ved at guide den unge, vise positive og konstruktive alternativer.

Vi hjælper barnet på længere sigt med at problemløse samt at forholde sig til en situation og opgave, lægge en strategi og kunne handle der ud fra.

På No Name hjælper vi den unge til at samle sin opmærksomhed, sådan at vi har fælles oplevelser af ting i omgivelserne. Fælles opmærksomhed ser vi som en

Se billeder fra No Name

Kontakt os i dag

Er du interesseret i at vide mere om os, så er du altid velkommen til at kontakte os på mail noname@post-noname.dk eller på telefon 98 33 77 7830 80 64 87.