Succes er på No Name, når et mål er nået

Vi sætter realistiske mål individuelt for den enkelte ung, Succes er individuelt og måles ikke i forhold til andre unge, men i forhold til de konkrete mål, der er opstillet for den unge.

De unge oplever glæde og motivation ved at opnå et mål og hvis det er muligt modtage et bevis på deres succes.

Vi har i vores arbejde med de unge sat behandlingsmæssige mål med de unges ophold. Der arbejdes overordnet med målene fra den unges handleplan, og disse indarbejdes i den unges pædagogiske plan, så vi kan arbejde i nærmeste udviklingszone.

Der scores på udvikling ved hjælp af ICF-skala, hvilket indebærer at den unges udvikling for hvert enkelt mål skaleres fra A-E, hvor A er uden problemer, og E er udtryk for størst begrænsning. 

Eksempler på udvikling og resultat:

1.Vi modtager en ung på 13 år, som har haft 7 indlæggelser på psykiatrisk afdeling hen over sommeren. Hun ankommer til os medio august. Hun har selvskadende adfærd, suicidaltanker, er tatoveret adskillige steder på kroppen, piercet i såvel ansigt som krop, fuldstændig sortklædt og gør alt for at gemme sin krop i overdimensioneret tøj. 

Indsatsen består i at skabe et trygt og sikkert rum, med tætte og tydelige voksne, hvor hun kan få mulighed for at falde til og lade nervesystemet komme i bero. 

Efter 2 måneder ses en pige, som ikke har behov for selvskadende adfærd, og hendes suicidaltanker er forsvundet. Hun aflægger sin påklædning, og tør vise sig frem på en helt anden måde. På eget initiativ søger hun anbringende kommune om hjælp til at få fjernet sine tatoveringer, samtidig med at hun fjerner piercinger fra krop og ansigt. 

  1. Vi modtager en ung fra et andet opholdssted. Han fremtræder usund og nederlagspræget. Han er voldsomt udadreagerende i perioder, og har trang til at ødelægge ting omkring sig. Han har massiv modstand på voksne og er uden tillid til dem og omgivelserne. Han har tendens til at indtage alkohol for at falde til ro. Er umedicineret for ADHD. 

Se billeder fra No Name

Kontakt os i dag

Er du interesseret i at vide mere om os, så er du altid velkommen til at kontakte os på mail noname@post-noname.dk eller på telefon 98 33 77 78 / 30 80 64 87.