Psykolog Rie Kolding Karnøe​

​Rie Kolding Karnøe bruges primært til at lave psykologiske udrednin-ger af de unge på No Name. Disse danner grundlaget for No Names pædagogiske tilgang til den unge.

Autoriseret psykolog, specialist i børnepsykologi, lektor i psykolog, gestalt- og kognitiv terapeut samt specialiseret i neuropsykologiske problemstillinger.

Jeg blev uddannet psykolog i 1986, hvor jeg efterfølgende startede min karriere i klinisk psykolog i Vollsmose i Odense.

Mit arbejde omfattende her undersøgelse- rådgivnings- og behand-lingsopgaver af børn, unge 0-18 år og deres forældre. Målgruppen er overvejende udsatte danske familier, indvandrer- og flygtningefami-lier. Hertil kom et udviklingsarbejde omkring sproglig opmærksom-hed specielt i relation til fremmedsprogede.

I Vollsmose blev jeg opmærksom på store forskelle på udad rea-gerende børns adfærd, hvilket efterfølgende har været en del af mit fokus i arbejdslivet. Det har afstedkommet min videreuddannelse i neuropsykologi, og siden har jeg undersøgt, diagnosticeret og behandlet ADHD, ADD, NLD og autisme mm. Jeg har udviklet kurser og undervist børn med særlige behov.

Fra 1994 til 2004 har jeg arbejdet som lektor i psykologi og uddannet og videreuddannet lærere og pædagoger til at varetage børn med særlige behov.

Fra 2000 til 2006 var jeg også ansat som specialist i Vejle Amt i neuropsykologiske problemstillinger. Også her diagnosticerede og behandlede jeg børn og unge med neuropsykologiske problem-stillinger samt børn med social-emotionelle vanskeligheder. I forlængelse af undersøgelserne og formidling heraf har jeg vejledt, rådgivet og superviseret dels forældre dels specialskoler, institutioner og opholdssteder.

I 1994 startede jeg Psykologhuset Stensballe med kursusvirksom-hed, terapi, undersøgelser af børn og voksne samt supervision af behandlingspersonale. Bl.a. begyndte jeg et arbejde med Horsens statsfængsel med undersøgelser og samtaler af de indsatte samt supervision af personale.

Siden 2006 har jeg været fuldtids-privatpraktiserende. Mine opgaver har altid været alsidige. Med hensyn til metode benytter jeg mig af forskellige tilgange, men samtale, psykodeukation og omstrukture-ring af tanker med neuropsykologi og kognitiv terapi som fast bestanddel.

  • Behandling og rådgivning ad børn, unge og voksne som henvises eller henvender sig med kriser, depression, misbrugsproblemer, angst og stress. (jeg er tilknyttet center for stress, forsvaret, Falck, SOS, Precriba, dansk krisekorps, Røde kors, psykolog city)
  • Psykologiske undersøgelser af børn, unge og voksne med henblik på vurdering af kognitive og personlighedsmæssige kompetencer.
  • Afdækning af ressourcer hos unge og voksne i forhold til arbejds-markedet og uddannelse.
  • Afdækning og diagnosticering af neuropsykologiske udviklings-forstyrrelser hos børn, unge og voksne: ADHD, ADD, NLD, GUA, Autisme.
  • Vejledning, undervisning og supervision af sagsbehandlere, institutionsmedarbejdere og plejefamilier.
  • Samtaler med pårørende og pårørende- samt søskendegrupper til børn/unge/voksne med vanskeligheder.​

Se billeder fra No Name

Kontakt os i dag

Er du interesseret i at vide mere om os, så er du altid velkommen til at kontakte os på mail noname@post-noname.dk eller på telefon 98 33 77 78 / 30 80 64 87.