Vi vil være danmarks bedste..​

Skoletilbuddet på No Name

Skoletilbuddet for de unge på No Name visiteres af PPR Rebild kommune.

 

Pt. samarbejder No Name med skoletilbuddet Institutionen i Rold Skov.  

No Name har et tæt samarbejde med skoletilbuddet.

 

Indslusning af eleverne foregår individuelt. Det er vigtigt, at den unge føler sig klar til at begynde i skole og er motiveret for at modtage undervisning. Derfor kan et indslusningsforløb tilrettelægges over længere tid, hvor undervisningen trappes op gradvist. 

 

No Name samarbejder ud over med Institutionen i Rold Skov også med anbringende myndighed, PPR Rebild, eksterne praktikpladser i lokalområdet, UU-vejleder, Tech college, læsekonsulent, psykologer mm.

​​

​Den selvejede institution No name

CVR: 16773670

​Graverhusvej 4

9574 Bælum