Vi vil være danmarks bedste..​

Skoletilbuddet på No Name

Skoletilbuddet for de unge på No Name visiteres af PPR Rebild kommune.

 

Pt. samarbejder No Name med skoletilbuddet Institutionen i Rold Skov.  

No Name har et tæt samarbejde med skoletilbuddet.

 

Indslusning af eleverne foregår individuelt. Det er vigtigt, at den unge føler sig klar til at begynde i skole og er motiveret for at modtage undervisning. Derfor kan et indslusnings forløb tilrettelægges over længere tid, hvor undervisningen optrappes gradvist. 

 

No Name samarbejder også med anbringende myndighed, PPR Rebild, eksterne praktikpladser i lokalområdet, UU-vejleder, Tech college, læsekonsulent, psykologer mm.

​​

​Den selvejede institution No name

CVR: 16773670