Vi vil være danmarks bedste..​

+ 27 års erfaring

5/5 Stjerner på Google

Livslang læring

Udviklingssture

"Hvis vi ikke ændrer retning, ender vi der, hvor vi er på vej hen"

No Name har mere end 23 års erfaring med at tage unge med på fjeldet i både Norge og Sverige. Vores unge har brug for noget, der kan sættes i stedet for det, de har søgt i deres tidligere omgangskreds og miljø, hvor adrenalinsuset blev opnået gennem stoffer, fester, kriminalitet, vold mv.

Udviklingsturene er et led l den behandling, der er aftalt med anbringende myndighed.

En ny anbragt ung, har en stor usikkerhed i forhold til mødet med de andre anbragte unge, samt mødet med de ansatte. Usikkerhed og fjendtlighed mod det nye kan afspejle sig i verbal aggressivitet, eller fysisk udad reagerende adfærd. For bedst muligt, at lette overgangen til det nye og ukendte, har vi gode erfaringer med, at tilbyde den unge, i fællesskab med andre unge fra opholdsstedet, at komme med til fjeldet i Sverige eller Norge. Turene kan også bruges som et alternativ til at skabe ro omkring den unge samt opbygge relationer til de voksne.

Målet med turene er:

-​At den unge overfører sine erfaringer, læring og oplevelser fra turene, samt samarbejdet med gruppen, til hverdagen på No Name.

-​At den unge sættes i situationer, hvor han/hun skal påtage sig et ansvar for sig selv og andre.

-​At udvikle den unges sociale kompetencer, selvindsigt og samarbejdsevne.

-​At hjælpe den unge i positiv trivsel og udvikling.

Metode:

Der arbejdes ud fra eksperimentelle indlæringsteorier, hvor læring og udvikling skal inkludere en direkte fysisk erfaring/handling. Vores erfaring viser, at samspillet mellem den direkte erfaring og comfort zone kan være nøglen til at forstå, hvad udviklingsprocesserne afstedkommer i pagt med naturen.

Varighed:

Afhængig af, hvornår succes hos den unge er opnået, typisk en uge.

Hvorfor virker det?

No Names erfaringer viser, at udvikling og læring bedst sker, når vi bevæger os ud af vores egen "Comfort Zone", og der opstår en usikkerhed.Hermed tvinges vi ind i en udviklingsproces for netop at få balance i vores mentale indre. Nogle oplever dette stadium som frustration, andre finder det lidt angstprovokerende, og andre igen bliver følelsesmæssig opstemt. Alt sammen er det forudsætninger for udvikling, da den unge hermed bliver nødt til, at bevæge sig ud af sin comfort zone, og anvende nye handlemetoder eller ændre opfattelse af sig selv for at komme i balance igen.

Udviklingsturene hjælper den unge til, at finde løsninger og kompetencer til mere succesfuld adfærd, frem for det mere traditionelle fokus på problemer, og hvordan man overkommer dem.

Turene er ganske enkelt meget mere effektive i at opmuntre den unge til at gentage et allerede etableret succesfuldt adfærdsmønster end prøve, at stoppe eller ændre en eksisterende problematisk adfærd.

Naturen udgør på udviklingsturene den perfekte setting til netop at forlade comfort zonen og gør et direkte erfaringsgrundlag muligt. Vores erfaringer med turene er, at så snart den unge oplever naturen i form af motion, lys, luft og sammenhold, opstår der et øget selvværd, bedre kommunikative evner og disciplin i form af at skulle finde vej, rappelle, padle i kajak, lave bål og lave mad.

Gennemførsel af udviklingsturene giver succesoplevelser for både den unge og gruppen. Succesoplevelserne intensiveres ved en efterfølgende bearbejdning af oplevelserne. Den unge motiveres til, at reflektere og give udtryk for, hvad han eller hun gjorde, tænkte og følte under opgaverne og derved opnår den unge større selverkendelse og selvindsigt.

"Naturen, tiden og tålmodigheden er de tre store læger"​

 

​☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Vurderet til 5 / 5 stjerner ud fra mere end 3 anmeldelser på Google

​Den selvejede institution No name

CVR: 16773670