Udslusningsfasen

“Godt på vej”​

Har til formål at være “brobygger” for perioden inden den unge skal ud at bo for sig selv og stå på egne ben. Den unge arbejder i denne periode mere selvstændigt og er allerede i gang med en uddannelse eller job. Vi støtter den unge i at klare og overskue en travl hverdag med læring i at passe arbejde, skole, hjem, venner, kæreste og fritidsliv samt at passe på sig selv.

No Name evaluerer dette forløb ud fra målsætningen med udslusningen. Der opstilles fokuspunkter som den unge evaluerer sammen med kontaktpædagogen løbende. No Name samarbejder i denne fase fortsat med anbringende myndighed samt evt. forældre.

En udslusning er en proces og dermed vil No Name stadig være meget til stedet og omkring den unge i starten af udslusnings fasen.

No Name har vurderet at den unge kan starte i dette forløb, da den unge er mere i balance med sig selv hvis udviklingbetingelserne er stabile. Det er dog for tidligt at give fuldstændig slip, da den unge stadig mangler træning i at kunne klare sig uden stabile voksne, rådgivning og støtte. I udslusnings opholdet har vi fokus på at støtte den unge gennem indre styring ud fra den unges ønsker, behov og valg i hverdagens nye udfordringer.

Der er en primær pædagog tilknyttet udslusningen, der fungerer som vejleder og sparringsparter i den unges vej til at blive mere selvstændig og klar til at kunne bo for sig selv. Kontaktpædagogen har kontinuerligt kontakt med den unge. Bl.a. opfølgning på fokuspunkterne eller aktiviteter i fællesskab for at fastholde en tæt kontakt/relation med den unge. Yderligere har den unge mulighed for at benytte sig af de voksne som er tilknyttet No Names faste behandling.

I behandlings fasen arbejder vi stadig tæt sammen med skolen, praktikpladser og lignende om at skabe et positivt forløb omkring den unge. Vi tager altid udgangspunkt i den enkeltes særlige forudsæt-ninger og udvikling. Det individuelle behandlingsforløb er altid i forandring og udvikling.

Den unge og No Name indgår i samarbejde en kontrakt for perioden i udslusningen. Dette er med til at tydeliggøre forventningerne til hinanden. Begge parter er ansvarlig for at kontrakten overholdes.

Målsætning:

  • Den unge skal blive økonomisk ansvarlig.
  • Den unge vedholder fokus på sin uddannelse eller arbejde.
  • Den unge finder en sund social omgangskreds.
  • Den unge mestrer at planlægge og strukturere egen hverdag/uge og måneder.
  • Den unge mestrer huslige pligter herunder rengøring, madlavning, betale regninger, m.m.

No Name råder over to øvelejligheder der er indrettet med eget bad, køkken, stue, værelse og fælles vaskerum. Lejlighederne ligger i gå afstand til opholdsstedet. Vi tilbyder desuden udslusnings forløb / efterværn i boliger eksternt.

Se billeder fra No Name

Kontakt os i dag

Er du interesseret i at vide mere om os, så er du altid velkommen til at kontakte os på mail noname@post-noname.dk eller på telefon 98 33 77 78 / 30 80 64 87.